สร้างแบบสอบถามออนไลน์ | สร้าง poll ออนไลน์ | สร้าง survey ออนไลน์ | สร้างแบบสำรวจออนไลน์ | สร้าง แบบสอบถาม online ฟรี!! | รับเขียนโปรแกรม | By IE Program

สร้างแบบสอบถามออนไลน์ | สร้าง poll ออนไลน์ | สร้าง survey ออนไลน์ | สร้างแบบสำรวจออนไลน์ | สร้าง แบบสอบถาม online ฟรี!! | รับเขียนโปรแกรม | By IE Program
สร้างแบบสอบถามออนไลน์
สร้างแบบสอบถามออนไลน์  poll & survey ออนไลน์
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ | สร้าง poll ออนไลน์ | สร้าง survey ออนไลน์ | สร้างแบบสำรวจออนไลน์ | สร้าง แบบสอบถาม online ฟรี!! | รับเขียนโปรแกรม | By IE Program
สร้างแบบสอบถามออนไลน์  poll & survey ออนไลน์
สร้างแบบสอบถามออนไลน์
poll & survey ออนไลน์
สร้างแบบสอบถามออนไลน์, สร้าง poll ออนไลน์ ,สร้าง survey ออนไลน์,สร้างแบบสำรวจออนไลน์, แบบสอบถาม online, แบบสอบถาม online ฟรี!!, รับเขียนโปรแกรม
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ | สร้าง poll ออนไลน์ | สร้าง survey ออนไลน์ | สร้างแบบสำรวจออนไลน์ | สร้าง แบบสอบถาม online ฟรี!! | รับเขียนโปรแกรม | By IE Program

Application Support

สร้างแบบสอบถามออนไลน์ | สร้าง poll ออนไลน์ | สร้าง survey ออนไลน์ | สร้างแบบสำรวจออนไลน์ | สร้าง แบบสอบถาม online ฟรี!! | รับเขียนโปรแกรม | By IE Program
สร้างแบบสอบถามออนไลน์
poll & survey ออนไลน์
สร้างแบบสอบถามออนไลน์, สร้าง poll ออนไลน์ ,สร้าง survey ออนไลน์,สร้างแบบสำรวจออนไลน์, แบบสอบถาม online, แบบสอบถาม online ฟรี!!, รับเขียนโปรแกรม
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ | สร้าง poll ออนไลน์ | สร้าง survey ออนไลน์ | สร้างแบบสำรวจออนไลน์ | สร้าง แบบสอบถาม online ฟรี!! | รับเขียนโปรแกรม | By IE Program
สร้างแบบสอบถามออนไลน์  poll & survey ออนไลน์
poll & survey ออนไลน์
สร้างแบบสอบถามออนไลน์
สร้างแบบสอบถามออนไลน์ | สร้าง poll ออนไลน์ | สร้าง survey ออนไลน์ | สร้างแบบสำรวจออนไลน์ | สร้าง แบบสอบถาม online ฟรี!! | รับเขียนโปรแกรม | By IE Program
สร้างแบบสอบถามออนไลน์, สร้าง poll ออนไลน์ ,สร้าง survey ออนไลน์,สร้างแบบสำรวจออนไลน์, แบบสอบถาม online, แบบสอบถาม online ฟรี!!, รับเขียนโปรแกรม

ระบบ สร้าง แบบสอบถามออนไลน์(poll online) ฟรี!!!

             ระบบสามารถใช้งานได้ตามปรกติแล้วนะครับ


     กลุ่มผู้ใช้บริการที่เราคาดหวัง จะให้สามารถใช้โปรแกรม สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ได้อย่างเต็มรูปแบบ

          ¤ แบบสอบถาม กลุ่ม นักศึกษา ที่จำเป็นต้อง ทำแบบสำรวจ ออนไลน์ เพื่อให้ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
          ¤ แบบทดสอบ สำหรับ ครู อาจารย์ หรือ โรงเรียน ที่ ต้องการสร้างแบบทดสอบ เพื่อให้นักศึกษาเข้ามาทำ Test online!!
          ¤ แบบทดสอบ สำหรับ สำหรับ บริษัท ที่ต้องการทำ Test ให้กับพนักงาน เข้ามาตอบแบบสอบถาม
          ¤ แบบสำรวจ สำหรับ สำหรับ บุคคล ทั่วไปที่ต้องทำ แบบสำรวจ เพื่อใช้งาน
          ¤ แบบสอบถาม สำหรับ สำหรับ ธุรกิจกลุ่ม SMEs เพื่อให้คุณสามารถ วิเคราะห์ ทิศทางและ แนวโน้มของตลาดได้ ก่อนการลงทุน
          ¤ แบบสอบถาม สำหรับธุรกิจ ที่ต้องการ ดูผลตอบรับของลูกค้าต่อ ผลิตภัณฑ์ ของคุณ

สร้าง แบบสอบถาม ออนไลน์ [Poll & Survey] Free!!!ระบบสร้างแบบสอบถาม และ แบบทดสอบ ออนไลน์ สามารถทำอะไรได้บ้าง ???

poll & survey ออนไลน์
      - เพิ่มแบบสอบถาม และ แบบทดสอบ ได้ ไม่จำกัด จำนวนข้อ
      - แบบสอบถาม และ แบบทดสอบ สามารถ นำ link ไปแจกจ่ายให้คนเข้ามาใช้งานได้ทันทีที่สร้างเสร็จ และตั้งสถานะเรียบร้อยแล้ว
      - แบบสอบถาม และ แบบทดสอบ สามารถ export ข้อมูลคำตอบออกมาเป็น Excel File เพื่อนำผลไปประมวลผลต่อได้ทันที
      - กรณีสร้าง แบบทดสอบ สามารถ คำนวนคะแนนรวมของผู้ตอบ เพื่อให้คนที่ตอบสามารถรู้ผลคะแนน ของตัวเองได้ทันที
      - กรณีสร้าง แบบทดสอบ ที่ต้องการอธิบายผลลัพธ์ว่าตอบข้อใดหมายถึงอะไร สามารถทำได้ จากการตั้งค่าด้วยตัวเอง
      - แบบสอบถาม และ แบบทดสอบ สามารถ จำกัดช่วงเวลา และ วันในการเข้าใช้งานได้
      - แบบสอบถาม และ แบบทดสอบ สามารถ Copy มาเพื่อสร้างใหม่ ทำให้ไม่ต้องสร้างแบบสอบถามใหม่ทั้งหมด
      - แบบสอบถาม และ แบบทดสอบ สามารถ Copy ให้ user ท่านอื่นใช้งานได้
      - แบบสอบถาม และ แบบทดสอบ สามารถ ตั้ง Password เพื่อให้ ผู้ตอบกรอกก่อนเข้าใช้งานได้ เพื่อกรองให้ผู้ตอบคือบุคคลที่เราต้องการเท่านั้น
      - แบบสอบถาม และ แบบทดสอบ มี Feature อีกหลากหลาย และ จะยัง เพิ่มเติมต่อเรื่อย แม้กระทั้ง ขั้นสูง ที่สามารถให้คุณจัดหน้าวางตำแหน่งของคำถามได้อย่างอิสระ
      - แบบสอบถาม และ แบบทดสอบ คู่มือการใช้งาน ทางทีมงานจะ สร้างให้ดูอีกครั้งภายหลัง


Copyright 2009 by ieprogram.com All right reserved