รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียนโปรแกรม รับทำเว็บไซต์

รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียนโปรแกรม รับทำเว็บไซต์ รับทำ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบ inventory
รับทำ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบ inventory ระบบเก็บข้อมูลลูกค้า ระบบ stock
รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียนโปรแกรม รับทำเว็บไซต์
รับทำ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบ inventory ระบบเก็บข้อมูลลูกค้า ระบบ stock
รับทำ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบ inventory
ระบบเก็บข้อมูลลูกค้า ระบบ stock
รับเขียนโปรแกรม, ทำระบบ Stock, ทำระบบจัดเก็บข้อมูล, ทำระบบ HR, ระบบเก็บข้อมูลลูกค้า, รับเขียน program, ระบบ inventory, ระบบ เที่ยวเดินรถ
รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียนโปรแกรม รับทำเว็บไซต์

Application Support

รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียนโปรแกรม รับทำเว็บไซต์
รับทำ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบ inventory
ระบบเก็บข้อมูลลูกค้า ระบบ stock
รับเขียนโปรแกรม, ทำระบบ Stock, ทำระบบจัดเก็บข้อมูล, ทำระบบ HR, ระบบเก็บข้อมูลลูกค้า, รับเขียน program, ระบบ inventory, ระบบ เที่ยวเดินรถ
รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียนโปรแกรม รับทำเว็บไซต์
รับทำ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบ inventory ระบบเก็บข้อมูลลูกค้า ระบบ stock
ระบบเก็บข้อมูลลูกค้า ระบบ stock
รับทำ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบ inventory
รับเขียนโปรแกรม รับจ้างเขียนโปรแกรม รับทำเว็บไซต์

รับทำระบบจัดเก็บข้อมูล

p_title          เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ SMEs ทั้งขนาดกลาง และ ขนาดย่อม เนื่องจาก ธุรกิจที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ การเก็บข้อมูลด้วยกระดาษ หรือ งานเอกสาร แบบเดิมๆ ไม่สามารถให้ความสะดวก ได้อย่าง พอเพียงเนื่องจาก ข้อมูล ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น และ เอกสารมีจำนวนมากขึ้น ทำให้ สิ้นเปลือง ทรัพยากร อีกทั้ง เอกสารยังสามารถ รั่วไหลถึงมือคนนอกได้ ดังนั้น การนำระบบ คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการใช้เอกสารแบบเดิม


ถ้าต้องการนำ ระบบจัดเก็บข้อมูลเข้ามาใช้งาน ต้องเตรียมตัวอย่างไร

     ☆ อธิบายความต้องการระบบ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ว่าต้องการใช้งานลักษณะใด เก็บข้อมูลมากน้อยแค่ไหน
     ☆ เตรียมข้อมูลธุรกิจของคุณ ระบบทางบัญชี ลักษณะ การจัดเก็บข้อมูล
     ☆ อธิบายถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล โดยละเอียด ถึงแต่ละข้อมูลว่า ข้อมูลใดใครสามารถ อ่านได้ อ่านไม่ได้ แก้ไขได้ หรือไม่ได้
     ☆ เอกสารเก่า ทั้งหมดเท่าที่จะหาได้ เพื่อเก็บข้อมูลเดิมลงสู่ ฐานข้อมูล(ถ้าไม่ต้องการข้อมูลเดิมไม่ต้องจัดเตรียม)
     ☆ เตรียม user ที่เป็นผู้ใช้งานระบบ เพื่อคุยกับทีมงานของเรา


Copyright 2009 by ieprogram.com All right reserved